Általános Szerződési Feltételek

Fontos Vevőinformáció
Bizalmi garancia

A megrendeléseket a megrendelés dátumát követő 14 napon belül (elegendő az időben történő feladás) röviden levélben, vagy e-mailben a Health and Beauty-nál lehet visszavonni.

A visszaküldéseket engedélyezni kell! Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 17/1999. (II. 5.) KORMÁNYRENDELET A TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRŐL értelmében néhány termék a visszaküldés hatálya alól ki van zárva. Belépőket, workshop-, valamint kongresszusbelépőket nem vesszük vissza.

Felmondási határidő

Az újság előfizetést automatikusan meghosszabbítjuk egy évvel, ha a tárgyév lejárata előtt egy hónappal írásban nem mondják le.

Szavatosság

A szavatosság a törvényi előírások szerint történik. Adott esetben az ezen felüli garanciateljesítés a termékleírásban szerepel.

Általános szerződési feltételek

Általános üzleti feltételek online rendelés esetére a karlsruhe-i székhelyű Health and Beauty Holding (Európa) GmbH-ra, valamint a vele kapcsolatban álló leányvállalataira, a Health and Beauty Business Media GmbH-ra és a Health and Beauty Trade Fairs GmbH-ra, továbbiakban Health and Beauty vonatkozóan.

§1 Hatályossági kör

(1) Ezen általános üzleti feltételek a Health and Beauty minden üzleti partnerére és vásárlójára érvényesek, a weboldalán történő megrendelésekkel kapcsolatban, a mindenkori, a szerződéskötés idején hatályos megfogalmazás szerint.
(2) Általános üzleti feltételeink kizárólagosan érvényesek. Szerződési feltételeinkkel ellentétes vagy ettől eltérő vásárlói igényeket nem fogadunk el, kivéve, ha kivételes esetekben ebbe a Health and Beauty írásban kifejezetten bele nem egyezik.

§2 Bejelentkezés

(1) A megrendeléseket a weboldalon található e-mail formanyomtatványon lehet elküldeni. A vendég címének ellenőrzése manuálisan történik, és adatvédelem alá esik.
(2) A megrendelés engedélyezését a Health and Beauty mindenkor és indoklás nélkül visszavonhatja.
(3) A vevő köteles a rendelésében a valóságnak megfelelő adatokat megadni.

§3 A szerződés létrejötte

(1) A termékek értékesítése csak fogyasztói mennyiségben lehetséges. A Health and Beauty árukínálatának feltüntetése az interneten lehívható kalkulátoron nem számít ajánlatnak A PTK. 145FF§ ÉRTELMÉBEN.
(2) Amennyiben a vevő a Health and Beauty-nak e-mailben megrendelést küld, a § 145. PTK. értelmében ajánlatot tesz. A vevő ezután a rendelés beérkezéséről elismervényt kap. A weboldalon feltüntetett áruk megadásakor előállt esetleges hibákra a Health and Beauty adott esetben külön felhívja a vevő figyelmét, és másik, helyes ajánlatot küld.
(3) A Health and Beauty-val a szerződés akkor lép életbe, ha a Health and Beauty a megrendelést elfogadja. Az elfogadás a megrendelt áruk és szolgáltatások rendelkezésre állásának a fenntartásával következik be. Az elfogadásról a Health and Beauty nem szükséges magyarázatot adni a vevő felé; a vevő erről a PTK. § 151 értelmében mond le. Ha a Health and Beauty nem tudja a vásárló ajánlatát elfogadni, ezt közli a vevővel.
(4) Nagyobb megrendeléseknél a Health and Beauty fenntartja magának a jogot, hogy előrefizetést kérjen. A megrendelés a fizetés beérkezése után kerül feldolgozásra.
(5) A Health and Beauty fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelő jogosultságát megvizsgálja, és adott esetben a rendelést ne teljesítse, amennyiben olyan cikkeket rendelnek meg, melyek csupán bizonyos partnercsoportoknak adhatóak. (Pl. vásárok szaklátogatóinak belépői).

§4 Szállítás, Postai költségek

(1) Health and Beauty azonnal kiszállítja a megrendelt árukat a vevő által a megrendelőn megadott címre, amennyiben a megfelelő fizetési feltételeket betartják. A Health and Beauty részszállításra jogosult.
(2) A szállítás az egyes esetekben meghatározott költségek megállapítása után történik. Könyvek, videók és CD-k esetében a postai költségeket nem lehet előre kiszámítani, mivel ez a szállítás módjától (posta vagy UPS), a szállítási címtől és a súlytól is függ. Ezen termékek árához ezért a pótlólagos postai költségeket is hozzá kell venni. A küldés minden kockázata és veszélye a vevőre száll át, amikor a terméket a Health and Beauty a megbízott szállítópartnerének átadja.
(3) Az előre látható szállítási határidő megadása nem kötelező mindaddig, amíg a Health and Beauty a vevőnek kivételes esetben erről írásos ígéretet nem tesz.

§5 Tulajdonjog fenntartása

A megrendelővel szemben fennálló minden követelés teljes kiegyenlítéséig a szállított áru a Health and Beauty tulajdonában marad.

§6 Esedékesség és fizetés

(1) A Health and Beauty csak a vevő megrendelési eljárásakor a kiválasztó mezőben és az útmutató szövegben megjelölt fizetési módot fogadja el.
(2) A vásárlási ár és az esetlegesen fellépő megbízási díjak és/vagy postai költségek a szerződés megkötésekor válnak esedékessé.
(3) Amennyiben a vevő a fizetéssel késik, a Health and Beauty jogosult késedelmi kamatként a mindenkori alapkamat 5%-át követelni. A Health and Beauty azon joga, hogy magasabb kárt érvényesítsen, innentől érintetlen marad.
(4) A vevő csak akkor jogosult beszámításra, amennyiben és amilyen mértékben ellenigényét jogszerűen megállapítják, az kétségbe nem vonható, és a Health and Beauty azt el is ismeri.

§7 Lemondás

(1) A vevő jogosult a szerződés megkötésével kinyilvánított szándéknyilatkozatát a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül visszavonni azzal, hogy az árut eladónak visszaküldi. A határidő figyelembevételére elegendő az áru időben való elküldése. Az elküldés okának bizonyítási eljárása és a visszaküldött áru megérkezése a vevőt terhelik.
(2) A visszaküldés költségei a vevőt terhelik, kivéve abban az esetben, ha a leszállított áru vagy szolgáltatás nem azonos a megrendeltekkel.
(3) Visszahívás esetén a Health and Beauty adott esetben a már kiegyenlített árat fizeti vissza a vevőnek. Az adott esetben a Health and Beauty által fizetett visszaküldési költségek a ált. bek. 2 HS szerint levonásra kerülnek. Külföldre történő fizetés esetén az átutalás költségei kerülnek levonásra.
(4) Az áru lényeges állapotromlásakor vagy elvesztésekor a vevő, visszahívás esetén pedig a Health and Beauty köteles a rá vonatkozó értékcsökkenést pótolni. Amennyiben a vevő a vételárat már kiegyenlítette, a Health and Beauty jogosult az értékcsökkenést a visszafizetendő összegből levonni. Egyes esetekben az értékcsökkenés megegyezhet a megállapított vételárral.
(5) A visszavonás joga kizárt a következő szerződéseknél:
a) olyan audio és videofelvételeknél, vagy szoftvereknél, ahol a vevő az adathordozót felnyitotta
b) Vásári, kongresszusi és workshop belépők leszállítása esetén. Ezeket rendszerint előre ki kell fizetni.
c) Olyan áruk szállítása esetén, melyek a vendég külön kérésére készültek. (Pl. Egyéni könyvek kérésre)
d) Elektronikus tartalmak letöltésekor (e-könyv)
e) Olyan import termékek szállításakor, melyek a részletes áttekintésben “egyéb” címszót jelöltek meg. Egyébként A PTK. §312 D (4) BEK. érvényes.
f) Amennyiben a Ptk. §312 d, (4) bek. szerint és az általános üzleti feltételeink §7, (5) bek. szerint kizárható a visszahívás és a visszaadás is, a megrendelő köteles termék a visszaküldésének terheit, illetve az új kiküldés költségeit is viselni.

§8 Állapotgarancia

(1) A Health and Beauty a termék átadásakor fennálló állapotáért huszonnégy hónapos jótállási határidőt vállal a következő szabályok szerint.
(2) A vevő az esetlegesen fellépő hiányosságokat haladéktalanul, írásban közli a Health and Beauty-val. Ha a Health and Beauty által okozott kár lép fel, azt a Health and Beauty a vendég választása szerint elhárítja, vagy pótszállítással orvosolja.
(3) Ha a kárelhárítás vagy a pótszállítás sikertelen, ráadásul a Health and Beauty nem áll készen, vagy nincs abban a helyzetben, vagy késlekedik a túl szigorú határidők miatt, olyan okokért, amilyenekért felelősséggel tartozik, a vevő jogosult az esetleges kárpótlási igények ellenére a szerződéstől visszalépni, vagy a vételi ár csökkentését követelni.

§9 Adatvédelem

(1) Személyes adatok tárolása és feldolgozása
Health and Beauty kötelezi magát minden olyan személy privátszférájának védelmére, aki weboldalunkról vásárol, és személyes adatait bizalmasan kezelni.
Az Ön személyes adatainak védelme a Health and Beauty Business Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény). Az adatait bármikor töröltetheti; kérjük, ezt jelezze e-mailen.
(2) Személyes adatok felhasználása
Adatait kizárólag arra használjuk fel, hogy az Önnel kötött szerződést teljesíthessük.
(3) Az információk továbbadása
Health and Beauty személyes adatokat nem ad tovább harmadik személynek.
A Health and Beauty e-mailjeit a Health and Beauty partnerei csak akkor kapják, ha beleegyezésüket adták, vagy már partnerkapcsolatban vannak. Bizonyos kereskedelmi vevőcsoportoknak csak akkor küldünk kéretlen e-maileket, ha a címzett közvetlen üzleti tevékenységi területébe az információk beillenek. A címzett a hírleveleket bármikor töröltetheti.
(4) A személyes adatok módosítása, letiltása és törlése
A Health and Beauty ügyfelei bármikor lekérdezhetik saját felhasználói információikat. Felhasználói információi törlése érdekében kérjük, forduljon e-mailben a Health and Beauty-hoz.

§10 Felelősség

(1) A Health and Beauty korlátlanul felel a szándékos vagy a durva óvatlanság okozta károkért, melyek a hiányosságok rosszhiszemű elhallgatásaiból, minőségi garancia átvállalásából erednek, a termékfelelősségi törvényben előírtakért, illetve testi sérülésekért.
(2) Egyéb károkért kizárólag abban az esetben felelős, amennyiben megszeg egy olyan kötelességet, melynek betartása a szerződés céljának az eléréséhez különös jelentőséggel (kardinális kötelesség) bír, és amennyiben a károk a termék szerződéses felhasználása következtében tipikusak és előreláthatóak.
(3) Ilyen esetben a felelősség az ezen szerződés alapján fizetett vételár duplájában van maximalizálva.
(4) Minden további felelősség kizárt, különösen olyan károk esetében, melyek nem magán az árun keletkeztek, elmaradt haszonért vagy a vevő egyéb bevételi káraiért.

§11. Bankkártyás fizetés feltételei, folyamata

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál “fizetés bankkártyával” feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát,  lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

§12. Záró rendelkezések

(1) Ez a szerződés kizárólag az anyagi jogokat támasztja alá Németországban, kivéve az ingóságok nemzetközi értékesítéséről szóló EU egyezményeket.
(2) Amennyiben a vevő kereskedő Karlsruhe a kizárólagos bírósági hely minden, az üzleti kapcsolatokkal összefüggő igényekkel kapcsolatban.

Minden megosztás számít!
FacebookPinterestTwitterGoogle+LinkedInEmail