Beszédkultúra

Vitatkozni tudni kell

A demokrácia gyakorlásához egyéni tulajdonságokra is szükség van, olyan képességre, magatartásformákra, amelyet fejleszteni kell. Nálunk e téren, a minden napokban vannak gyenge pontjaink.

Közismert, hogy a demokrácia egyik eszköze a vitakészség, a vita már az ókori, antik demokráciákban is nagy szerepet kapott. A görögök a vitatkozást művészi fokon gyakorolták, tudósok, politikusok, gondolkodók rendszeresen és magas színvonalon vitatkoztak. A vitakészség tehát régóta a demokratizmus egyik nélkülözhetetlen megnyilvánulási formája.
Ámde vitatkozni tudni kell!
A vitatkozást gyakorlással, tapasztalással és követendő példákkal meg lehet tanulni. Csakhogy nálunk értelmezési zavarok vannak a tekintetben, hogy részint a vitát a veszekedéssel keverik össze, részint az autokratikus személyek nem tűrnek más véleményt, mint a sajátjukét.

A véleményalkotási képesség kedvező személyiségi jegy, a vitában akkor tudunk érvelni, ha véleményünk van, amit tudunk és merünk képviselni.  A vélemény gyakran éppen a vita során, az érvek alapján változik, módosul. Senki nem rendelkezhet „megfellebbezhetetlen” véleménnyel, amely előtt csak behódolni lehet. Előfordul, hogy akadnak olyanok is, akik önálló vélemény hiányában, vagy gyávaságból, képmutatásból mások véleményét hangoztatják. Ez belső meghasonuláshoz vezet, mert azzal a „kellemetlenséggel” jár, hogy előbb-utóbb „kibújik a szög a zsákból”, kiderül az igazi véleményük.
Megesik gyakran, hogy olyanról vitatkoznak, amihez az illetők nem értenek, mert hiányoznak a megfelelő ismeretek, így megalapozott véleményük és érveik sem lehetnek.
Érvek nélkül pedig senki sem lehet meggyőzni, így a vita valójában nem más, mint üres fecsegés, amiből sértődöttség, veszekedés származik.
Érdemes szem előtt tartani: a vita nem tűri az agresszivitást, a személyeskedést, nem személyek, hanem álláspontok ütköztetéséről van szó.
Alapelv: a vitától nem kell félni, de tudatosan fel kell rá készülni.

Dr. Takács Ilona

 

Ezt olvastad már?

Minden megosztás számít!
FacebookPinterestTwitterLinkedInEmail

Vélemény, hozzászólás?