Fotó: Pixabay.com

Dolgozz jogszerűen!

Hogyan végezzük jogszerűen a tevékenységünket? A kozmetikai, fodrász, műkörömépítő és kapcsolódó tevékenységet folytató vállalkozásoknak ahhoz, hogy jogszerűen végezzék szolgáltatásukat, meg kell felelni a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A szolgáltatási tevékenység ellátását az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságok jogosultak vizsgálni, ellenőrizni. Lássuk, mire kell figyelnünk!

Kiemelt szempont az ellenőrzések során a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók (továbbiakban vendégek) tájékoztatásához, biztonságához és vagyoni érdekéhez fűződő jogok – melyek egyben európai uniós fogyasztói alapjogok is – érvényesülésének vizsgálata. Vegyük sorra, hogy az esetleges hatósági ellenőrzések során milyen kötelezettségek betartásának kell eleget tennie a vállalkozásoknak!

Az alapok

A vendégek tájékoztatásához szükséges a nyitvatartási idő, a panaszfórum tájékoztató tábla, az ártájékoztatás, a magyar nyelvű termékcímke (használati-kezelési útmutató) jogszerű alkalmazása, valamint a fogyasztók vagyoni érdekéhez fűződő jogok biztosítása: ártájékoztatás, nyugta/számla adása.
További fontos kötelezettség a fogyasztói panaszok kivizsgálása, a jegyzőkönyv vezetése és a vásárlók könyvének biztosítása.

A termék minőségének, biztonságosságának vizsgálatához pedig a kozmetikai termékek bevizsgálása, illetve a higiéniai szabályok betartása kapcsolódik. A hatóságok együttműködéséhez pedig a szignalizálás intézményére kell felhívni a figyelmet.

Amire figyelnünk kell

A nyitvatartási időről szóló tájékoztatást az üzlet bejáratánál kell lehelyezni úgy, hogy arról a vendégek bármikor – nyitvatartási idő alatt vagy azon kívül is – meg tudjanak győződni. A hét valamennyi napjára vonatkozóan a nyitvatartás kezdő és záró időpontját is fel kell tüntetni. Amennyiben az üzlethelyiség bevásárlóközpontokban, plázákban található, nem elég az arról való tájékoztatás, hogy az üzlet nyitvatartása megegyezik a plázáéval, hanem naponként kell feltüntetni a nyitvatartás kezdő és záró időpontját.

A panaszfórum tájékoztató táblát, jól látható, azonosításra alkalmas módon kell lehelyezni. A tábla azon hatóságok és szervezetek (illetékes jegyző, kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztály, népegészségügyi főosztály, illetékes békéltető testület) nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét kell, hogy tartalmazza, ahol a vendég kezdeményezheti panaszának elintézését akkor, ha azt a vállalkozó nem tette meg, vagy úgy ítélte meg, hogy jogsértés a részéről nem történt.
Nagyon fontos a jogszerű ártájékoztatás szabályainak a betartása is, amely érintheti nemcsak a tájékoztatáshoz, hanem a vagyoni érdekek védelméhez fűződő fogyasztói jogok érvényesülését is. Az ártájékoztatásnak beazonosíthatónak kell lennie. Ez azt jelenti, hogy vagy a terméken alkalmazott egyedi árkiíráson, vagy több termék tekintetében árjegyzéken kell feltüntetni a termék eladási árát. Árjegyzék esetében lényeges feltétel, hogy az eladási árnak és a terméknek egy látótérben kell elhelyezkednie. A szolgáltatási díj feltüntetésének is beazonosíthatónak kell lennie az egyes szolgáltatási elemekkel – pl. arcpakolás, szőrtelenítés. Egy vagy fő látótéren értendő az a látómező, amely vásárláskor valószínűsíthetően először kerül a vásárló figyelmébe, és amelynek alapján a vásárló azonnal azonosítani tudja a terméket jellemzői és tulajdonságai, illetve adott esetben a márkája alapján.
A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet alapján az eladási árnak bruttó árnak kell lennie, nem elegendő az eladási ár +ÁFA feltüntetése. Szerepeltetni kell továbbá a magyar törvényes fizetőeszköz a forint „Ft” feltüntetését, valamint a megfelelő mértékegységet is (milliliter, centiliter, liter, darab, gramm).
További lényeges elem, a kozmetikai termékek magyar nyelvű használati-kezelési útmutatóval való ellátása, melyet nemcsak az eladandó termék mellé kell csatolni, hanem a szolgáltatás végzése során felhasznált termékek mellé is.
Ellenőrzés során az útmutatót be kell tudni mutatni, tehát ajánlatos valamennyi termék tekintetében tartalékolni egy példány útmutatót, illetve ha a felhasznált termék tubusáról a használat során eltűnik az útmutató, egy terméket tartalékolni kell.
Minden üzletben rendelkezésre kell állnia egy vásárlók könyvének, melybe valamely sérelem esetén a vendég szó nélkül beírhatja panaszát, melyet a vállalkozás köteles kivizsgálni. Ha ez nem történik meg, a vendég a vásárlók könyvének egy példányával – melyet át kell adni részére – eljárást kezdeményezhet az illetékes hatáskörrel rendelkező hatóságoknál. A vásárlók könyvét szintén jól látható helyen és nem takarva, jól hozzáférhetően kell lehelyezni.
Abban az esetben, ha a vendég minőségi kifogással él, a vállalkozás köteles jegyzőkönyvet felvenni, melyben rögzítenie kell a kifogás lényegét, illetve a kifogást tevő kérését. Lehetősége van a vállalkozásnak nyilatkozat tételére is, melyet a jegyzőkönyvben szintén rögzíteni szükséges. Ha a kifogást a vállalkozó nem tudja elintézni, vagy az nem lehetséges, illetve a kifogás elintézési módjával a vendég nem ért egyet, a jegyzőkönyv egy példányának átadása után a vendég azt elküldheti az illetékes hatóságnak kivizsgálás és esetleges közigazgatási eljárás lefolytatása céljából.
A szolgáltatás elvégzése után, legkésőbb legkésőbb a szolgáltatási díj átvételével egyidőben a számlát vagy nyugtát át kell adni a vendég részére. A számla és nyugta formai és alaki kellékeit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tartalmazza. Ha nyugta vagy számla időben történő átadására nem kerül sor vagy az egyáltalán nem történik meg, az eljáró hatóság a tényt rögzíti az ellenőrzési jegyzőkönyvben és szignalizációval él az adóhatóság felé az eljárás lefolytatásának megindítás céljából.
Nagyon fontos végezetül az érékesítendő vagy a szolgáltatás során felhasználandó kozmetikai termék minőségének és biztonságosságának ellenőrzése. Ez a hatóság mintavételével valósul meg. A mintákat a hatóság laboratóriumi körülmények között bevizsgálja, melyről szakvéleményt ad ki. Vizsgálata során figyelemmel van arra is, hogy a gyártó által megadott összetevők és hatóanyagok a kellő mennyiségben megtalálhatóak legyenek a termékben, illetve kiszűri azon termékeket a forgalomból, melyekben a kozmetikai termékekről szóló az európai parlament és tanács 1223/2009/EK rendeletének mellékletében a kozmetikai termékekben tiltott anyagok listájában szereplő „tiltólistás” (mérgező, irritáló) anyagok megtalálhatóak.

Jogsértés esetén az eljáró hatóság kötelezi a vállalkozást a jogellenesség megszüntetésre, szükség esetén pénzbírság szankció megállapítására is sor kerülhet. Az eljáró hatóság minden esetben figyelemmel van a jogsértés súlyára, esetleges ismételt előfordulására és a fogyasztói alapjogok sérelmének mértékére is. Ilyen lehet például, ha a jogsértés a fogyasztók széles körét érinti vagy nagy vagyoni hátrányt okoz.

 

Te már előfizettél?

A Beauty Forum Magyarország piacvezető szépségszakmai magazinja. Naprakész leszel a kozmetikai újdonságokban, megismerheted a hatóanyagtrendeket és kutatási eredményeket. Megtalálod a smink, pilla, arc- és testápolási módszereket is. Évi 10 alkalommal jelenik meg.

Rendeld meg most! Katt ide!

 

Ezt olvastad már?

Minden megosztás számít!
FacebookPinterestTwitterLinkedInEmail

Vélemény, hozzászólás?