Fotó: Pixabay.com

Alapjaiban változik meg a kozmetikus oktatás

Korábbi, az oktatás változásaival foglalkozó cikkünk mellé további hasznos információkat kaptunk az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kommunikációs Főosztályról, amelyeket ezúton szeretnénk veletek megosztani.

A korábbi Szakmai és vizsgakövetelményeket (SZVK) váltó Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) szemléletében és módszertanában újítják meg a magyar szakképzést, ezért alapvető változásról van szó. A különféle kompetenciák nem fejleszthetőek önmagukban, ezért a képzés végén elvárt tanulási eredmények ilyen formában történő meghatározása segíti a gazdaság és a szakképzés szereplőinek együttműködését. Mindenki számára egyértelmű, hogy mit és hogyan várhat el egy frissen végzett szakembertől, és szolgáltató szakmák esetén nagyon fontos, hogy megjelennek az elvárt viselkedésmódok, attitűdök, valamint az önállóság és felelősség mértéke is.

  • A régi OKJ szerint az 54 815 02 Kozmetikus szakképesítést a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelettel kiadott új szakmajegyzék (SZJ) szerinti kozmetikus technikus szakma váltja fel a szakmai oktatásban. A szakképesítések a továbbiakban programkövetelmények alapján szerezhetőek meg a szakmai képzések keretében. A szakmai oktatás – szakmai képzés és a szakma – szakképesítés fogalmai mást – mást jelentenek az új rendszerben.
  • Korábban megjelent táblázatunkban a bemeneti kompetenciák összehasonlításaként közölt adatokat kiegészítve elmondható, hogy  az előírt iskolai előképzettségre vonatkoznak azzal a kiegészítéssel, hogy a szakgimnáziumi kozmetikus képzés is megkezdhető volt a 9. évfolyamon, az általános iskola elvégzését követően, ahogy az új kozmetikus technikus szakma is, illetve az új technikusi végzettség is csak érettségivel együtt szerezhető meg.
  • Elmélet-gyakorlat arány csak az OKJ-szerinti szakképesítéseknél került meghatározásra. Az új szakmák esetében nincs ilyen és a programtantervek sem határoznak meg elmélet-gyakorlat arányt. A szakma oktatása során csak az ágazati (közös) alapoktatás és az azt követő szakirányú oktatás különül el.
  • A vizsgafeladatok értékelési súlyarányával kapcsolatban elmondható, hogy nincs tételhúzáson alapuló hagyományos szóbeli vizsga, de van helyette 15 perces szakmai beszélgetés. Azaz a vizsgázó szóbeli teljesítménye is mérésre, értékelésre kerül a szakmai vizsgán, de az előzőekkel ellentétben nem kizárólag tantermi körülmények között, hanem azt vizsgálva, hogy a megszerzett tudását hogyan tudja a gyakorlatban kamatoztatni.
  • A „Gyakorlati vizsgafeladatok esetében a jogszabály minden szakmánál kötelezően 40%-os határt ír elő. Ezt a kozmetikus technikus KKK kiegészíti : „Csak a vizsgaidő alatt teljesen befejezett kész munka értékelhető. Ha a vizsgázó a teljes vizsgarészt időben nem fejezi be, vagy a modellnek sérülést okoz, az adott tevékenység elvégzése elégtelen. A gyakorlati vizsgatevékenység „A”-„H” részeit a vizsgázónak egyenként legalább 40%-ra kell teljesíteni ahhoz, hogy eredményes legyen. Ha bármelyik gyakorlati vizsgarész értékelése nem eredményes, a gyakorlat vizsga eredménye elégtelen. A vizsgázónak csak az eredménytelen tevékenységet kell a javítóvizsgán teljesítenie.”
  • Tanulók foglalkoztatásának ideje és módjával kapcsolatban, a jelenlegi 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakgimnáziumban is 11. évfolyamtól biztosít lehetőséget a tanulószerződés megkötésére. Az új szakképzési törvény szerint az ágazati alapvizsgát követően, a technikum 11. évfolyamától köthető szakképzési munkaszerződés.
  • A technikumban a szakmai oktatás 2+3 éves szerkezetet mutat. 9-10. évfolyamon közös szépészet ágazatai alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul, majd 11-13. évfolyamokon szakirányú oktatás történik, ami már szakma-specifikus, párhuzamos közismereti oktatással. Technikumban 4 közismereti és egy szakmai tárgyból kell vizsgázni. A 12. évfolyam végén a tanuló előrehozott érettségi vizsgát tehet a kötelező tárgyakból az idegen nyelv kivételével, majd a 13. évfolyam teljesítése után érettségizik (idegen nyelvből és azokból a kötelező tárgyakból, amiből nem vizsgázott korábban), szakmai vizsgát tesz, ami az 5. választható érettségi tárgyat helyettesíti. A sikeres szakmai vizsga emelt szintű érettségivel egyenértékű.
  • A nem szépészeti technikumban érettségizettek számára is van mód 2 éves képzésben a kozmetikus technikus szakma elsajátítására állami finanszírozással. Az oktatás esetükben is ágazati alapoktatással kezdődik, ezért a képzés első félévében (nem feltétlenül a félév végén) tesznek ágazati alapvizsgát, majd a szakirányú oktatás szakaszába léphetnek, és duális képzésben szakképzési munkaszerződést is köthetnek. Ez a képzés 25 év alatti, még nem dolgozó fiataloknak tanulói jogviszonyban, 25 év felettieknek, vagy munka mellett szakmát szerezni szándékozóknak is elérhető ingyenes szakmai oktatás keretében. Az állam 2 szakma (korábban OKJ-s szakképesítés), és további egy szakmához kapcsolódó szakképesítés (korábban pl. szakképesítés-ráépülés) megszerzését biztosítja ingyenesen szakképző intézményben. (Részletek: SZkt. 3.§) Így a felnőttek, ha még nem rendelkeznek két állam által finanszírozott szakmával / korábbi OKJ-s szakképesítéssel, akkor akár állami finanszírozással is új szakmát szerezhetnek szakképző intézményben.

Ezt olvastad már?

FacebookPinterestTwitterLinkedInEmail