Fotó: Freepik.com

Így vizsgáznak a jövőben a kozmetikusok

A kozmetikusoktatás július 1-ével a felnőttképzésben - december 31-ig indíthatnak a felnőttképzők a régi OKJ szerint szakképzést - és szeptember 1-ével az alapképzésben életbe lépő legutolsó változtatás radikálisan változtatja meg a szakma jelenét és jövőjét. Korábban már írtunk a változásokról, Juhász Klári kozmetikusmester, biológia-kémia szakos tanár és Móró Gabriella, a BKIK Kézműipari Tagozat XVII. Egészségügyi Szolgáltató Osztály, Kozmetikus Szakma Csoport elnöke ezúttal a vizsgák menetét, az értékelési szempontokat és a feladatokat elemzi.

Nemrégiben összehasonlítottuk a korábbi iskolarendszert a július 1-i változások utáni szakképzéssel, amelyről IDE KATTINTVA olvashatsz.  Ebben a részben egy kicsit gyakorlatiasabb területet érintünk, a vizsgákat.
A kötelezően teljesítendő (4+1 és érettségi utáni felnőttoktatás, mostantól felnőttképzés esetén) ágazati alapvizsga tartalma: EZ KÖZÖS vizsga a társszakmákkal (fodrász, kéz-és lábápoló technikus).

ÍRÁSBELI VIZSGA

A vizsgatevékenység megnevezése: Szépészeti ágazati alapozó szakmai elmélet.

A vizsgatevékenység leírása: Írásbeli feladatsor.

Tartalmi követelmények:

Alkalmazott biológia: Szövetek, szervek, szervrendszerek; A bőr felépítése és működése; Elváltozások, rendellenességek; Bőrtípusok, a bőrtípust befolyásoló tényezők működési zavarai (30%).

Alkalmazott kémia gyakorlat: Kémiai alapok; Anyagi halmazok és a szépészetben alkalmazott készítmények; Szakmai számítások (25%).

Művészettörténet: Képzőművészeti alapfogalmak; Ókori művészet, Középkori művészetek; Újkor; Modern kor, Stílus- és divattörténet (20%).

Munka- és környezetvédelem: Elsősegélynyújtás; Munkavédelem; Munkajogi ismeretek (10%).

Szabadkézi rajz: Színtan (5%).

■ Szakmai higiénia (5%).

Szakmai etika (5%).

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 60 %

Az értékelés százalékos formában történik.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

GYAKORLATI VIZSGA

A vizsgatevékenység megnevezése:

■ A) vizsgarész: Portfólió – A tanuló haladásáról és/vagy eredményeiről, munkáiból előzetesen összeállított, a szaktanár által hitelesített dokumentum.

A manuális képességfejlesztés témakörei keretében a tanuló által készített saját produktumokból összeállított digitális portfólió, amely az alábbi kötelezően elkészített alkotásokból/produktumokból áll:

kollázstechnikával készített alkotás/produktum;

színkör az alapszínekkel és/vagy kiegészítő színekkel ábrázolva;

színskála készítése szabadon választott festéktípussal, legalább két színben;

szabadon választott produktum készítése (kivéve színkör és színskála) valamelyik festéktípussal és/vagy gyurmával, agyaggal (fejforma, kéz, láb, egyszerű alakzat, tárgy);

– szabadon választott ékszer készítése, kézműves technikával a szépészeti szakmáknak megfelelően (fejdísz, hajdísz, nyaklánc, karkötő, gyűrű vagy fülbevaló).

A produktumokat le kell fotózni, a képeket digitalizálni szükséges. A saját produktumokból (minden felsorolt produktumból legalább 1-et; összesen minimum 8-at kell elkészíteni, egy adott témakörből többet is lehet) digitális prezentációt kell készíteni, melyben a produktumok elkészítéséhez használt technikákat, technológiákat röviden be kell mutatni, a folyamat fontosabb lépéseit (minimum 3 képben) dokumentálni szükséges.

A portfóliót a szaktanár hagyja jóvá és hitelesíti, a vizsgabizottság értékeli. A portfóliót a képző intézmény által meghatározott határidőre kell benyújtani.  A portfóliót a vizsgázó a gyakorlati vizsgán 10 percben szóban bemutatja, ismerteti a vizsgabizottsággal.

■ B) vizsgarész: Prezentáció készítése – A gyakorlati vizsga helyszínén elvégzendő feladat.

A gyakorlati vizsgán a vizsgázó a három egyéniségtípusból húz egyet, és vizuálisan, az egyéniség típusának megfelelően megjeleníti a stílustanácsadással kapcsolatos elképzeléseit digitális prezentáció (minimum 5 dia) keretében (ruha, haj, smink, körömviselet).

A prezentáció elkészítéséhez a gyakorlati vizsga helyszínén 45 perc áll a tanuló rendelkezésre, a prezentációt 5 percben szóban ismerteti a vizsgázó.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc (10 perc a portfólió bemutatására, 45 perc a prezentáció elkészítésre és további 5 perc a prezentáció bemutatására).

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai

■ A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 40 %

■ Az egyes feladatok javasolt aránya:

– A) vizsgarész: Portfólió 50%

– B) vizsgarész: Prezentáció készítés 50%

■ Az értékelés százalékos formában történik.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

SZAKMAI VIZSGA– KOZMETIKUS TECHNIKUS

■ Írásbeli vizsga

A vizsgatevénység megnevezése: Kozmetikus szakmai és vállalkozás, marketing elmélet.

A feladatlap a következő tanulási eredményeket méri:

Manuális kozmetikai arc- és testkezelések anatómiai, élettani alapjai, anyagai, eszközei, technológiája, javallatai, ellenjavallatai – 30%.

Elektrokozmetikai berendezésekkel végzett kozmetikai kezelések anatómiai, élettani alapjai, anyagai, eszközei, technológiája, javallatai és ellenjavallatai, munka- és balesetvédelmi vonatkozásai – 20%.

Sminkek, valamint soros és/vagy tincses műszempilla felhelyezése – 5%.

Szőrtelenítési eljárások – 10%.

Tartós szempilla- és szemöldökfestés, szemöldökkorrekció –10%.

Kozmetikum összetevőinek, hatóanyagainak, hatásainak elemzése, alkalmazásának jellemzői – 20%.

Vállalkozás és marketing – 5%.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Kozmetikai kezelések tervezése és gyakorlati kivitelezése saját és sorsolt modellen.

A vizsgatevékenység leírása:

A sikeres vizsga érdekében az összes vizsgarészt el kell végeznie a vizsgázónak.

  1. A) Vizsgarész: Portfólió – projektmunka a tanuló gyakorlati munkájának haladásáról és eredményeiről – 25 perc.

A.1.) Elektronikus prezentáció keretében a tanuló gyakorlati helyén elvégzett munkáit mutatja be a bizottságnak 15 perc alatt. Kötelezően az alábbi 4 értékelési terület mindegyikét kell tartalmaznia. Területenként minimum 4 elvégzett munka fotóit kell magában foglalnia, a munkavégzés stádiumait ezeknek tükrözni kell.

  1. Szemöldökformázás, festés fotók és dia segítségével.
  2. Nappali, estélyi és fantázia sminkek bemutatása fotók és dia segítségével.
  3. Elváltozások felismerése és bemutatása saját fotó és dia segítségével
  4. Speciális arc- és testkezelés közül választhat a vizsgázó, amit fotókkal és diákkal mutat be.

A.2.) Vizsgarész: Saját modell diagnózisa és kezelési terve egy tisztításos arc-, nyak-, dekoltázskezelésről, amelyet a tanuló a vizsgán 10 perces prezentáció, szakmai elbeszélgetés formájában ismertet.

■ B) Vizsgarész: Szakmai beszélgetés keretében idegen modell fogadása, diagnosztizálása és tisztításos kezelés megtervezése, amelyben szerepelnek a kezelési lépések, célok, hatóanyagok és bőrre kifejtett hatások – 15 perc.

■ C) Vizsgarész: Tartós szempilla-, szemöldökfestés, szemöldök korrekció sorsolt modellen – 40 perc

■ D) Vizsgarész: Saját modell – bőrtípusnak megfelelő – letisztítása és masszírozása arcon, nyakon és dekoltázson – 20 perc.

■ E) Vizsgarész: Saját modellen felpuhító borogatás felhelyezése, tisztítás, fertőtlenítés, táplálás helyspecifikusan, gyantázás vagy szőrtelenítő pasztázás hónalj vagy kar felületén – 40 perc.

■ F) Vizsgarész: Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai alapkészülékek üzembe helyezése és a készülék alkalmazásának ismérveinek bemutatása saját modellen – 20 perc.

■ G) Vizsgarész: Nappali smink elkészítése soros, vagy tincses műszempilla felhelyezésével saját modellen – 70 perc.

■ H) Vizsgarész: Számlázás, dokumentálás az elvégzett szolgáltatással kapcsolatban – 20 perc.

A vizsgázó a gépteremben számlázó program segítségével szimulált számlát állít ki a feladatlapon közölt szolgáltatásról, és a megadott néven, formátumban a megadott tárhelyre menti.


A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 %
TANULÓKÉPZÉS A GYAKORLATI KÉPZŐHELYEKEN

Hogyan változik a gyakorlati képzés kapcsán a gyakorlati képzőhelyeken (mestereknél) történő tanulóképzés?

■ A szakmai gyakorlati képzés duális képzőhelyeken lesz szakképzési munkaszerződéssel, amelyre a munka törvénykönyvét kell alkalmazni bizonyos eltérésekkel.
■ A gyakorlati képzésre alkalmas gyakorlati képzőhelyeket továbbra is a területi gazdasági kamarák tartják nyilván és ellenőrzik a képzés minőségét.

■ Az eddigi Együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzés megszűnik.

A szakmatanulást pénzbeli juttatásokkal is ösztönzik. A szakképzésben tanulók tanulmányaik idején különféle pénzbeli juttatásokat kaphatnak megfelelő tanulmányi eredmény esetén, de egyszerre csak egyféle juttatásra jogosultak:

– az iskolai tanulmányok és esetleges iskolai tanműhelyi gyakorlat idején ösztöndíjat, amelynek mértéke a tanulmányi eredménytől függ,

– a duális képzésben pedig szakképzési munkaszerződés keretében a gyakorlati képzést végző vállalat, vállalkozás munkabért és további egyéb juttatásokat biztosít számukra,

– a végzősök tanulmányaik sikeres befejezése esetén, ha befejezik a képzést és szakmát szereznek, egyszeri pályakezdési juttatást is kaphatnak.

Igyekeztünk megvédeni a szakmát
– Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hisz a legutóbbi fejlesztésig majdnem mindegyikben részt vehettünk. A lehetőségekhez mérten a szakma érdekeit mindenkor szem előtt tartva, megtettük, amit csak lehetett annak érdekében, hogy minél kevesebb veszteséggel élje túl a szakma az újabb és újabb változtatásokat. Egyre nehezebb volt ezt megtenni, hisz egyre több olyan elvárás volt, amiből nehéz volt jót kihozni. A kérész életű „gyakorló kozmetikus” képzési forma kidolgozását nem is vállaltuk fel, hisz abból nem lehetett jót alkotni – hangsúlyozta Móró Gabriella és Juhász Klári. – A „harcostársainkkal” együtt mi mindig a szakmát tartottuk szem előtt, és nem kevés időt, energiát, a gyerekeinktől elvett csodás pillanatot áldoztunk azért, hogy védjük a kozmetikus szakmát. Az elmúlt 2,5 év is sajnos a harcról szólt. Hittünk abban, hogy a szakma nem politika, és fontos a szakemberek véleménye. Nem sikerült. Ezért mi ehhez nem adtuk a nevünket. Az alkotó folyamatból is kimaradtunk ezért, a véleményünket nem kérdezték.
Mindezek ellenére a fentiekben felvázolt új rendszer sikerességét kívánjuk, és azt, hogy a döntéshozók és végrehajtók megelégedettségre jól működjön az új rendszer!

Ezt olvastad már?

FacebookPinterestTwitterLinkedInEmail