Fotó Pixabay.com

Kozmetikusként érint engem az új online számlaadat szolgáltatás?

Hogyan érinti a kozmetikusokat az online adatszolgáltatási kötelezettség július 1-én érvénybe lépő kibővítése? Kötelező regisztrálnia a NAV Online számla rendszerébe? Akkor is érinti az adatszolgáltatás, ha kézi számlát állít ki, vagy ha alanyi adómentes? Ezekre a kérdésekre Dr. Angyalné Varga Krisztina, szakközgazdász, mérlegképes könyvelő, adja meg a választ.

A 2018 júliusától életbe lépett NAV Online Számla Adatszolgáltatás hatására az államháztartás komoly bevételnövekedést realizált, így idén szigorítja a feltételeket, illetve a jövőben további lépéseket is tervez e téren.

Idén július 1-től minden kiállított számlát le kell jelenteni a NAV felé – nyugtáról viszont nem kell adatot szolgáltatni

Szigorítás 2020. július 1-től

■ Idén július 1-től már minden kiállított számlát le kell jelenteni, emellett a vevők körét is kibővítették. A leírás szerint azok a vevők tartoznak ebbe a körbe, akik „belföldön nyilvántartásba vett adóalany” kategóriába esnek.
Ez utóbbi igen tág kör, hiszen ide tartoznak a belföldi székhelyű áfás vállalkozások mellett az ún. 1-es áfa-kódú (alanyi mentes vagy kizárólag adómentes tevékenységet folytató) partnerek, illetve a regisztrációs adószámmal rendelkező külföldi vállalkozások is.

■ További lényeges változás, hogy azon számlákat is le kell jelenteni, amelyek fordított ÁFA tartalmú ügyletek mentén lettek kiállítva, illetve az adómentes számlák is lejelentési kötelezettséggel bírnak, amennyiben adóalany által lett kiállítva.
Tehát az olyan számla is adatszolgáltatási körbe tartozik, ahol a kiállítónak nincs is áfa bevallási kötelezettsége. Az önszámlázás alkalmával kiállított számlák szintén lejelentés-kötelezettek, ugyanis a számla kiállító vállalkozás (tehát a saját cégünk) is vélhetően belföldön nyilvántartásba vett adóalany.

A kézzel kiállított számlák bejelentésére a továbbiakban csak 4 munkanap áll rendelkezésre. Az olyan kézi számlákat, melyek áfa-tartalma 500 ezer vagy azt meghaladó összeg, egy napon belül le kell jelenteni a NAV felületén manuálisan.

■ Egy másik fontos tudnivaló, hogy a számla lejelentés (a továbbiakban is) csak a vevő adószámával lehetséges. Ez már nem csak az online számlázó rendszer fejlesztőjét, de a felhasználókat is érzékenyen érintheti, ugyanis most már minden vevőhöz rögzíteni kell a 8 jegyű adószámot. Célszerű tehát az év első felében kiegészíteni a vevői adatbázist.

Nem csak az online számlázást és nem csak a számlakiállítókat érinti a változás. Abban az esetben, ha egy befogadott számlával csökkenteni kívánjuk a befizetendő áfa mértékét vagy netán visszaigényelnénk kifizetett áfát, az áfa összegétől függetlenül a befogadott számlákat is az online tételes lejelentéshez hasonlóan szerepeltetnie kell a könyvelőnknek az M lapon bevalláskor. Természetesen ezekben a lejelentésekben is kötelező elem lesz a számlakiállító adószáma.

■ Mivel bejövő számlák esetén továbbra is csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha az adóalany levonási jogot gyakorol, ezért ha egy számlában van ugyan áfa, de azt a vállalkozás nem vonja le (akár mert nincs levonási joga, akár saját döntése alapján), továbbra sem lesz jelentési kötelezettsége, mint ahogy az adómentes ügyletekről szóló befogadott számlái után sem.

Kézi számlatömb használatával duplán dolgozunk és nagy a hibalehetőség veszélye

Mit jelent ez a változás a szépségszakmák tekintetében?

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) Összesítő jelentésre vonatkozó szabályokat tartalmazó 10. számú mellékletének szabályai 2020. július 1-jével megváltoznak.

A jogszabály módosított előírása alapján 2020. július 1-jétől számlaadat-szolgáltatásra kötelezettek mindazok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

– áfa-alanyok,

– belföldön nyilvántartásba vett áfa-alany részére, belföldön teljesítenek termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, és

– erről számlát, számlát helyettesítő okmányt állítanak, bocsátanak ki.

Az adóalany fogalmát meghatározó főszabálynak megfelelően áfa-alany az a jogképes személy, szervezet, aki saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére.
E fogalomból következően nemcsak azok tartoznak az adóalanyok körébe, akik áfa megfizetésére kötelezettek, hanem azok is, akik például alanyi adómentességet alkalmaznak vagy – kizárólag közérdekű, avagy speciális jellegére tekintettel adómentes (azaz tárgyi adómentes) tevékenységet folytatnak.

Áfa-alanyok a KATA alanyai is, az általuk folytatott gazdasági tevékenység miatt. (további pontos jogi részletek a Nav 10. számú mellékletében olvashatók)

Kézi számlázás vagy számlázó program használata?

Az adatszolgáltatási kötelezettségnek 2 módon lehet eleget tenni a NAV Online számla rendszerében: a kézi számla adatainak manuális rögzítésével vagy arra alkalmas számlázó programmal, online számlázó rendszerrel, amely a kiállított számlát elektronikus úton megküldi az adóhatóságnak,

■ Ha a vállalkozó kézi számlatömböt használ, duplán dolgozik. Először is egy csomó adatot kell kézzel kitöltenie a számlatömbben. Miután ezzel végzett, elő kell vennie a telefonját, tabletjét, számítógépét, hogy az adatokat feltöltse az Online számla rendszerébe.

Amellett, hogy plusz munkája van vele, nagy a hibalehetősége is.

Elég csak egyszer elfelejteni vagy hibásan feltölteni a számlaadatokat a NAV felületére, és máris aggódhat a többszázezres bírság miatt.

Automatikus adatszolgáltatásra alkalmas számlázóprogrammal ugyanakkor könnyen és gyorsan számlázhat. Elég kitöltenie a számlát és – ha szükséges – a program már továbbítja is az adatokat az adóhatóság felé.

Természetesen továbbra is lehet majd egymás mellett kézi számlatömböt, számlanyomtatványt, telepített és online számlázó programot használni.
De érdemes elgondolkodni azon, hogy mi éri meg a vállalkozásnak. Például van-e kapacitás a kézi számlák kiállítására és feltöltésére? Mennyi plusz adminisztrációs terhet jelent ez a mindennapokban?

Figyelem: Nyugtáról nem kell adatot szolgáltatni!

Amennyiben a vállalkozás nyugtát ad, akkor nem érinti a változás. Sem idén júliustól, sem a jövőben nem kell adatot szolgáltatnia.

Erre azonban csak akkor van lehetősége, ha a vevő:

készpénzzel

­készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel ( pl. bankkártyával )

pénzhelyettesítő-eszközzel

többcélú utalvánnyal

a vásárláskor azonnal kifizeti a teljes ellenértéket és a törvény nem kötelez számlaadásra.

De, bizonyos tevékenységi körök esetén nyugtát csak online pénztárgéppel lehet adni, ilyenkor automatikusan kerülnek be az adatok a NAV rendszerébe.

Két esetben érintheti a vállalkozást az adatszolgáltatási kötelezettség:

a vevő nyugta helyet számlát kér,
a vásárlás értéke meghaladja a 900 000 forintot (kötelezni számlázni, akár kér a vevő számlát, akár nem)

Az adatszolgáltatás lépései

A számlaadat-szolgáltatást a NAV által biztosított elektronikus felületen – az Online Számla rendszerben – kell teljesíteni.
Az elektronikus felület (elérhető: https://onlineszamla.nav.gov.hu) az adóalany és az eljárásra jogosult személy egyedi azonosítását követően használható.

Online Számla rendszerbe történő regisztráció
Az adóalanynak ahhoz, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tudjon tenni, regisztrálnia kell magát az Online Számla rendszerbe. A regisztrációt az adózó, az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja végezheti el. A regisztrációt elvégző természetes személyt a rendszer ún. „elsődleges felhasználónak” tekinti.

A regisztrációval kapcsolatban IDE KATTINTVA található bővebb információ:
Regisztrációt követően az adóalany a következő funkciókat érheti el:

  • Felhasználók kezelése (jogosultságkezelés, adatok módosítása),
  • Adatszolgáltatás fogadása számlázó programokból,
  • Adatszolgáltatás kézi rögzítése (nyomtatványalapú számla, vagy adatszolgáltatás kézi javítása esetén),
  • Adatszolgáltatás lekérdezése,
  • Adatszolgáltatás érvénytelenítése,
  • Adószám-lekérdezés.

 Adatszolgáltatás számlázó programból

A számlázási funkcióval rendelkező programmal kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetében az adóalany a Számlarendeletben meghatározott elektronikus módon teljesít adatszolgáltatást a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat Számlarendeletben meghatározott adattartalmáról.

Adatszolgáltatás nyomtatvány alkalmazásával kibocsátott számláról

Az adóalanynak a nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetén a bizonylat Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmáról kell adatot szolgáltatnia.
Az adatszolgáltatás a bizonylat kibocsátását követő naptári napon belül teljesítendő, ha a számlában vagy számlával egy tekintet alá eső okiratban az áthárított adó összege eléri vagy meghaladja az 500 000 forintot. Egyéb esetben a kibocsátást követő négy naptári napon belül köteles adatot szolgáltatni.

Összefoglalva: az adatszolgáltatást számlázó programból teljesíteni kívánó vállalkozásnak a következőket kell tennie:

  • Regisztráció az Online Számlarendszerbe (ügyfélkapus regisztráció szükséges).
  • Alapvető beállítások elvégzése mérhetetlen türelemmel.
  • Online Számlázó program kiválasztása/regisztrálás/vásárlás.
  • Az Online Számlarendszer és az Online Számlázó program összekapcsolása.

 

Kérdésed van az online adatszolgáltatással kapcsolatban?
Bővebb információért fordulj a cikk szerzőjéhez: Dr. Angyalné Varga Krisztina, szakközgazdász, reg. mérlegképes könyvelő, gazdasági marketing tanácsadó:  06/20 598 4787; angyal.office@gmail.com


Ezt olvastad már?

FacebookPinterestTwitterLinkedInEmail